lördag 1 oktober 2016

Besök av bibliotikarier

I veckan hade vi besök av bibliotekarier. Till följd av att föräldrar i Sverige läser mindre för sina barn nu än tidigare samt att läsförståelsen har minskat så har bibliotekarier i vissa områden startat ett projekt för att utröna om de på så vis kan vända trenden. 

                     

Lit är ett av områdena i glesbygd som får ingå i pilotprojektet som går ut på att föräldrar får hembesök av bibliotekarier som både berättar om de språkliga vinsterna barnet får utav att föräldrarna läser, sjunger och samtalar med sitt barn. De lämnar även en gåva i form av barnböcker. 


Vi tackar för ett bra besök och en bra gåva. : ) 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar