torsdag 31 maj 2012

Rovdjur

Efter lite rovdjursfunderingar från min sida började jag insamla en del information och tänkte att jag kan dela med mig av den.

Fram till slutet av 1800-talet fanns det björnar i hela skandinavien. Till följd av intensiv jakt hade antalet sjunkit till 130 stycken björnar år 1930 som då fanns kvar i mellersta och norra Sverige. År 1996 hade björnstammen ökat till omkring 1000 djur och år 2008 beräknades antalet ligga på omkring 3000 till 4000 i Sverige. Ett av de mest björntäta områdena är Jämtlands län. Efter en inventering år 2006 beräknades antalet björn i Jämtland ligga på omkring 832 - 992 stycken.

Björnar får mellan 1 - 4 ungar per år och dess största fiende är människor samt hanbjörnar som biter ihjäl ungar för att försäkra sig om att få para honan vid nästkommande brunst och föra sina gener vidare.

Den årliga tillväxten beräknas ligga på ca 10%, vilket resulterar i en organiserad jakt på ca 10% 's tilldelning för att hålla stammen på en önskad nivå. Så 3000 björnar resulterar i en jakttilldelning på ca 300 stycken individer.

I Norge finns mest björn i områden som gränsar till Sverige och Hedemark är björntätast. År 2008 fanns 126 registrerade björnar i Norge, år 2010 fanns 166 stycken registrerade och år 2011 registrerades 151 björnar. År 2011 togs ett beslut om ett maxtak på 212 stycken björnar i Norge. Det uppskattas också att det fanns ett överskott på ca 50 björnhanar.

Den norska Vargstammen låg i Maj 2011 på 59 till 62 stycken Vargar. Norge har en även en Lodjursstam på omkring 400 djur och den sjunker , liksom deras Järvstam som hade 58 föryngringar (8 färre föryngrar än i fjol).

Norge, tillskillnad från Sverige har en stark tradition av så kallade utmarksbeten. Det innebär att fåren släpps i utmarker och fjällen på bete under sommaren. En fårbesättning som mister 30% av fåren eller mer till följd av rovdjursangrepp kan mista rätten till utmarksbete. Fårbönder i Norge kan söka pengar för att finansiera en person (1000 kronor per dag) att ex. 3 dagar i veckan vistas bland fåren, samla dem, leta kadaver och doukumentera detta. Att hägna in betesmark för får i utmarka är inte aktuellt till följd av naturen utformning, stora kostnaderna och allemansrätten. En annan strategi är att dokumentera de får som är dåliga på att hålla sig till flocken och slakta ut dessa, dvs inte använda dessa i avlel för att öka fårens naturliga egenskaper till att skydda sig för rovdjur. (information efter samtal med fårarbetare).

Varg var nästan helt utrotad i Sverige på 1960 och 1970-talet, men har efter fridlysning återhämtat sig. År 2010 beräknades antalet Varg i Sverige ligga på över 300 stycken Vargar och dessa finns främst i Svealand och Götaland.

Får och Getbestättningar löper överlägset störst risk att bli utsatt för rovdjursangrepp i Sverige. År 2011 angreps 99 tamdjur av Björn, 186 stycken av Lodjur, 472 stycken av Varg, 13 stycken av Kungsörn och 7 stycken av Järv. Sammanlagt blev 777 stycken tamdjur angripna av Rovdjur i fjol. Vidare angreps 515 stycken bisamhällen och 350 förstördes av Björn i Sverige förra året. Även 57 stycken tamhundar blev förra året angripna av rovdjur och beviljades ersättning på sammanlagt 496 000 kronor.

Varg angriper i genomsnitt 5 får per tillfälle, Lodjur 2 får per tillfälle och Björn 7 får per tillfälle.

En liten procentuell del av Sveriges Björnar och Lodjur angriper tamdjur medan den procentuella andelen av Vargar som angriper tamdjur är större. 30% av Sveriges vargrevir med föryngring är inblandade i en eller flera angrepp på tamdjur. En gård med djurbesättning som blivit rovsjursangripen löper högre risk för att angripas igen.

Ekonomisk stötta utgår till vissa djurägare för att minska rovdjursangreppen på tamdjur. Ett av huvudsyftena är att öka acceptansen för rovdjur i Sverige.

Åtgärder för att minska rovdjurangrepp är bland annat:

- En genomtänkt kadaverhantering

- Ökad tamdjursbevakning

- Nattintag av djuren

- Lina med tyglappar på utsidan av ordinärt stängsel

- Ljud och ljusskrämmor

- Ökad tillsyn / mänsklig närvaro

- Sändare på ledardjur, nattfålla med rovdjursanpassat stängsel, vallfolk på färboddrift

- Rovdjursavvisande stängsel. Stängsel med flera trådar upp emot 4 - 5 trådar, eller fårnät med extra eltråd minskar rovdjursangreppen. En undersökning visade att djur bakom stängsel med 4-5 trådar eller fårnät inklusive eltråd drabbades av ca 3-4 % rovdjursangrepp. Djur som omgärdades av gärdesgård eller stängsel med 2 trådar drabbades av 30-40% rovdjursangrepp och 6 av 6 besättningar på skogsbete drabbades av rovdjursangrepp, dvs 100% av djur på skogsbete blev rovdjursangripna.

- Boskapsvaktande hundar. Har använts som skydd mot rovdjur i flera av världens länder. Hundarna används antingen tillsammans med en herde, eller utan herde ensamna med flocken. Dessa hundar skall präglas på tamdjuren från ca 2 månaders ålder och knyta känslomässiga band till den så att flocken inkluderas i hundens vaktinstinkt. Hunden skall följa flocken, leva med den och trivas med den och vaktande boskapshundar utan herde måste präglas ännu hårdare på boskapen.

Källor:
- Sveriges Lantbruksuniversitet / Viltskadecenter
- Rapport 2009-2 från det skandinaviska björnprojektet
- Jägarförbundet
- Svenska rovdjursföreningen
- Naturvårdsverket
- Jakt och jägare
- Svd

1 kommentar:

  1. Man måste ju även hålla jägare borta från hundarna för de dödar ju mer hund varje år än vad varg gör tex ;-)

    SvaraRadera