fredag 26 november 2010

Jämtlands skattkammare!

Två dagar denna vacka har jag och klassen besökt Jämtlands skattkammare. Nämligen Länsarkivet! http://www.riksarkivet.se/ostersund

I måndags fick vi information om den fantastiska dokumentskatt som finns att tillgå för allmänheten och därefter fick i söka efter det vi ville ha reda på.

Idag hade personalen tagi fram dokument ur arkivet. Det var bland annat kartor, köpekontrakt (en klasskamrat bor på en gård där en gubbe, dvs tidigare ägaren, ingick i köpet för ex antal år sedan...)Det stod inskrivet i detalj hur många sockar, lovikavantar, yllesockar mm denne gubbe skulle ha varje år.

En annan klasskompis fann ett helt spännande Gårdsarkiv från 1800, och böjan av 1900-talet med almenackor sigill och massor av andra exklusiva skatter!

Till mig hade personalen plockat fram "Lit och Rödöns tingslag" från 1930-talet. I denn fann jag följande:

Lagfarstbevis § 53
Gungård nr 2 i Häggenås

Med begäran om lagfart lät Egnahemsnämnden i länet ingiva ett så lydande: "Köpebrev ec..... Bil. § 53."

Från lagfartsboken inhämtades, att Jämtl. läns hushållningssällskap den 16 augusti 1933, § 229, rum 60, erhålit lagfart å försålde fghten. Medlst vederbörligt protokollsuppdrag styrktes, att Egnahemsnämnden uppdragit åt sin ordförande P. S. Hedlund och sin sekreterare C. P. Bragée att försälja här ifrågavarande fght för en köpeskilling av lägst 2000:- kr.

Lagfartsbevis § 54. 1937 den 10 februari.

Härefter meddelades lagfart för Olof Sundberg å 3/320 mtl Gungård 2;23 i Häggenås sn, vilken fght han enl. köpebrev den 25 januari 1937 för 2000:- kronor köpt av Jämtl. läns hushållningssällskap.

Som om detta inte vore coolt nog, så fick jag även hjälp med att göra en ursprungskontroll på dels Anders Hudson-Rambler, och dels våran Fordson Majortraktor. Idag fick jag två gamla (de senaste) registreringsbevis på både Majoren och Ramblern.

Det ena, på Traktorn är från 1973. Det står att "den är den", Jordbrukstraktor á 1954, vilka som ägt den och var de bodde. Längst ned på sista pappret daterat 13.1.1973 finns en sorlig stämpel att läsa. Den lyder: "Avfört ur registret såsom nedskrotad"

På Ramblerns senaste regbevis, från 1960, då den blev avställd står att läsa att den gått som droska (taxi) i Sveg av en viss droskägare med telefonnr: 600! Vidare står det att Ramblern har "Mellanvägg, Taxameter, och Cykelställ". "Reservhjul finnes" men "Koppl.anordn Saknas".

Länsarkivet känns som ett ställe som definitivt kan få fler besök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar